facebook tracking
Avdelning

Affärsutveckling

Connect

På affärsutveckling har vi uppdraget att skapa nya tillväxtmöjligheter. Dels genom transaktioner, det vill säga köp och försäljning av fastigheter och dels genom att utveckla större byggprojekt som bidrar till smart stadsutveckling och långsiktigt god avkastning. Våra fastigheter finns i centrala lägen och vi har en långsiktig plan i varje stad för att nå visionen om att skapa Sveriges mest inspirerande städer.

Nedan följer några av våra pågående projekt.

 

 • Vi utvecklar framtidens campus – mitt i Borlänges stadskärna – tillsammans med Högskolan Dalarna
 • Vi har under året byggstartat två hotellprojekt i Sundvall och Umeå samt ett bostadsprojekt i Östersund med 85 svanenmärkta hyresbostäder, Söderbo

 • I Umeå kommer vi tillsammans med Polisen att bygga en av landets modernaste polisstationer på totalt 10 000 kvadratmeter
 • Vi har också skrivit ett nytt grönt hyresavtal med vår största hyresgäst, Trafikverket i Borlänge. Utvecklingen av deras befintliga lokaler kommer att ske i etapper och resultera i ett modernt aktivitetsbaserat kontor på 31 000 kvadratmeter. 

 

Fler spännande projekt är planerade i samtliga våra städer, som alla kommer att bidra till utvecklingen av våra stadskärnor.

 

 

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Varför jobba med oss?

Vi är ett framåtsträvande fastighetsbolag med tydligt fokus på relationer, stadsutveckling och personlig utveckling. För oss är goda möjligheter till kompetensutveckling och interna karriärvägar avgörande, därför jobbar vi aktivt med vår kompetensarena Diös Academy. Vi inspirerar och stöttar våra medarbetare till en hälsosam livsstil med balans mellan arbetsliv och privatliv, något vi ser goda effekter av i vår höga frisknärvaro.

Här är några av anledningarna till att du ska jobba med oss.

 • Diös Academy 🚀

  Vår VD Knut brukar säga att så länge vi hittar människor som är duktiga på att bygga relationer och vill göra affärer, så kan vi lära dem resten. Det är en grundfilosofi som är framgångsrik när vi vill hitta nya kollegor. Diös Academy är vår egen kompetensarena där vi genomför utbildningar och inspirationsgig utifrån medarbetarnas och verksamhetens behov. Vi vet att möjligheter till vidareutbildning och kontinuerlig utveckling är en viktig del för att fortsätta vara konkurrenskraftig som fastighetsbolag och som attraktiv arbetsgivare.

 • Ansvarsfullt agerande 🌍

  Vi arbetar aktivt med hållbarhet utifrån perspektiven socialt, ekonomiskt och miljö. Genom att ta ansvar för hur vår affär påverkar omvärlden vill vi skapa stolta och engagerade medarbetare. Vi bidrar till trygga städer och genom ett gott ekonomiskt resultat bidrar vi även till vår gemensamma välfärd. Ett stort övergripande mål är att senast år 2045 nå netto-noll klimatutsläpp från vår verksamhet.

 • Det modiga ledarskapet ⭐

  Vi utbildar våra ledare i vårt eget ledarutvecklingsprogram Det modiga ledarskapet. På Diös definieras ledarskap av mod, öppenhet och tydlighet. Detta i kombination med coachning och eget ansvar skapar rätt förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas.

 • Balans mellan arbete och fritid ⚖️

  Ett hållbart arbetsliv är en förutsättning för att vi ska lyckas och nå våra mål i längden. På Diös arbetar vi därför aktivt med att skapa förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. En fråga som är viktig för oss är att underlätta föreningen av arbete och föräldraskap, såväl för kvinnor som för män.

 • Grunden 💡

  Medarbetarnas insatser, engagemang och ansvarstagande är av stor betydelse för att göra Diös framgångsrikt. Målsättningen med Diös vinstandelssystem Grunden är via ökad delaktighet från medarbetarna uppnå ökad lönsamhet för bolaget. Vinstandelsstiftelsen går ut på att belöna medarbetare vid år med god vinst. Avsättningen samt avkastningen av medlen ska investeras i Diös aktier. Uttag sker enligt ett särskilt regelverk och beräkningsgrunden ses över och fastställs årligen av Diös styrelse.

Diös Fastigheter AB
831 31 Östersund Vägbeskrivning 0770-33 22 00 Se sida

Borlänge

Diös Fastigheter AB
784 33 Borlänge Vägbeskrivning 0770-33 22 00 Se sida

Falun

Diös Fastigheter AB
791 71 Falun Vägbeskrivning 0770-33 22 00 Se sida

Gävle

Diös Fastigheter AB
803 10 Gävle Vägbeskrivning 0770-33 22 00 Se sida

Luleå

Diös
972 32 Luleå Vägbeskrivning 0770-33 22 00 Se sida

Mora

Diös Fastigheter AB
792 30 Mora Vägbeskrivning 0770-33 22 00 Se sida

Skellefteå

Diös Fastigheter AB
931 30 Skellefteå Vägbeskrivning 0770-33 22 00 Se sida

Sundsvall

Diös Fastigheter AB
852 34 Sundsvall Vägbeskrivning 0770-33 22 00 Se sida

Umeå

Diös Fastigheter AB
903 26 Umeå Vägbeskrivning 0770-33 22 00 Se sida

Åre

Kurortsvägen
837 52 Åre Vägbeskrivning 0770-33 22 00 Se sida

Jobbar du redan på Diös Fastigheter?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@dios.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor